Hlavná stránka
Význam planét
Domy horoskopu
Ascendent
Slnko v znameniach
Mesiac v znameniach
Merkúr v znameniach
Venuša v znameniach
Mars v znameniach
Tri kríže a štyri živly
Astrologický slovník
Lunárny kalendár 
  

Individuálne horoskopy

 


Znamenia zvieratníka
Charakter a vôľa
Práca a znamenia
Vzťahy medzi znameniami
Ako si ich získať
Ako sa s nimi rozísť
Erotický horoskopOsud v číslach
Cykly života
Osobnostné číslo
Číslo podľa dňa narodenia
Význam farieb
Geomantická veštba
Základy grafológie 
Aztécky horoskop
Keltský horoskop
Egyptský horoskop
Indiánsky horoskop

 


Ako objednať horoskop
Najčastejšie otázky

Náš team a kontakt

  

 
VZŤAHY MEDZI ZNAMENIAMI

Tieto charakteristiky sú tvorené len pre postavenia Slnka partnerov (teda znamení zvieratníka), preto platia len orientačne. Každý jedinec je však originál so svojím vlastným postaveím planét podľa dátumu, času a miesta narodenia. U vzťahov jedného znamenia k druhému hrá však veľkú rolu nielen Vaše znamenie (Slnko) ale i to, v akom znamení je Váš a partnerov Mesiac, Ascendent a ďalšie planéty a ich postavenie k sebe navzájom.
 

BARAN v spojení... 
...s Baranom 
Je veľmi výbušnou kombináciou. Majú síce podobné názory a plány, ale sú príliš tvrdohlaví a ich vzťah sa môže stať bojom o nadvládu. 
...s Býkom 
Hrozí nebezpečenstvo, že aktívneho a činorodého Barana začne tento vzťah nudiť. Avšak ak sa Býk dokáže prispôsobiť, môže Baran v tomto vzťahu napokon dosiahnuť vnútorný pokoj. 
... s Blížencami 
V tomto vzťahu môže Baran nájsť inšpiráciu a vzrušenie, pretože sú obaja aktívni a nepokojní a láka ich dobrodružstvo.  
... s Rakom 
Baran je Rakom vášnivo priťahovaný, ale nad vzťahom visí nebezpečenstvo, že nepotrvá dlho. Ak však zvládnu všetky úskalia, Baran inštinktívne vycíti, že môžu spoločne vybudovať solídnu budúcnosť. 
... s Levom 
V Levovi nachádza Baran rovnaký oheň, aký je v ňom samotnom. Ak sú obaja schopní komunikovať, tolerovať si nezávislosť a prejavovať obdiv, môže to byť obojstranne prospešný a vyrovnaný vzťah. 
... s Pannou 
Môžu ich spájať intelektuálne záujmy. Panna obdivuje Baranovu odvahu a Barana zase fascinuje zdržanlivosť Panny. Trvalý vzťah však vydrží len málokedy a ak, tak je viac založený na priateľstve než na vášni. 
... s Váhami 
Baran a Váhy sa fyzicky veľmi priťahujú, naviac Váhy sa dokážu prispôsobiť a prenechajú Baranovi rozhodovanie. Tento vzťah má veľmi dobrú perspektívu. 
... so Škorpiónom 
Obaja sú aktívni a tento vzťah môže byť plný vzrušujúcich a krkolomne odvážnych  dobrodružstiev. Pre vzťah so Škorpiónom dokáže Baran i zmeniť svoj život. Obaja sú však žiarliví a tvrdohlaví a ak si i vzťah udržia, býva veľmi nekonvenčný. 
... so Strelcom 
Jedna z najlepších kombinácií pre Barana. Vzťah je plný duševného porozumenia, ale i telesnej príťažlivosti a Baran sa dokáže do Strelca beznádejne zamilovať. Ich spoločný nepokoj a radosť zo života dáva predpoklad na šťastné spojenie. 
... s Kozorožcom 
Baran je energický, Kozorožec opatrný. Spočiatku môže tento protiklad fungovať v zmysle vzájomného dopĺňania, pravdepodobne však Baranovi nebude stačiť. Hoci je schopný prebudiť v Kozorožcovi vášeň, tento vzťah je skôr lepší pre podnikanie a priateľstvo, ako pre partnerský vzťah. 
... s Vodnárom 
Môžu nájsť hlboké porozumenie za predpokladu, že bude Baran taktne pristupovať k citlivému a zasnenému Vodnárovi. Ich vzťah môže oboch obohacovať a môže byť trvalý, plný dobrodružstiev, neobyčajný a obojstranne posilňujúci. 
... s Rybami 
Spočiatku môže byť toto spojenie romantické, tajomné a plné fantázie, ale sú príliš rozdielni a ich temperament je úplne odlišný. Vhodnejšie pre krátkodobý vzťah, trvalejšie spolužitie býva veľmi komplikované. 

BÝK v spojení... 
...s Baranom 
Neustála Baranova činorodosť môže pokojného Býka unavovať. Fyzicky sa však priťahujú a ak sa Býk do Barana zamiluje, je ochotný sa prispôsobiť a tolerovať jeho odlišnosti. 
...s Býkom 
Toto spojenie môže byť nielen veľmi vášnivé, ale aj prosperujúce po materiálnej stránke. Vzťah je obvykle plný zábavy, cestovania a spoločenského života, ovšem za predpokladu, že muž-Býk nezačne ženu-Býka zanedbávať. 
... s Blížencami 
Nepokoj a rozpoltenosť Blížencov je absolútnym protikladom pokoja a vyrovnanosti Býka. Môžu si síce rozumieť po duševnej i telesnej stránke, ale pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Rakom 
Vzťah Býka s Rakom môže byť veľmi pekný, zodpovedný, intenzívny a citlivý. Obaja sú rodinné založení a majú zmysel pre domov. V Rakovi nájde Býk ideálneho partnera a vášnivý, plne uspokojivý vzťah.  
... s Levom 
Pre trvalý vzťah sú obaja príliš tvrdohlaví, obaja chcú mať hlavné slovo a naviac, Býk má rád svoj pokoj a Lev chce byť neustále v centre pozornosti. Búrlivé a problematické partnerstvo s malou perpektívou. 
... s Pannou 
Približovanie sa jedného k druhému môže v tomto prípade trvať trochu dlhšie vzhľadom k zdržanlivosti Panny a nerozhodnosti Býka. Avšak trvalý vzťah môže byť veľmi perspektívny, najmä po materiálnej stránke. 
... s Váhami 
Vyhovujú si po spoločenskej stránke a vzájomne si pomáhajú. Váhy sa dokážu postarať o Býka a vyhovuje im Býkov pokoj a vyrovnanosť. Môžu vytvoriť trvalý a harmonický vzťah, ak Býk prehltne občasné flirtovanie Váh. 
... so Škorpiónom 
Tento vzťah môže byť veľmi vášnivý a divoký, Škorpión však obvykle od Býka žiada viac, než mu Býk môže poskytnúť. Majú však obaja veľmi silné city a dokážu si byť verní. Trvalý vzťah je však možný len pri vzájomnej tolerancii. 
... so Strelcom 
V tomto vzťahu je silná telesná príťažlivosť, ale pre trvalý vzťah to nie je vhodné spojenie. Strelec je nezávislý a miluje slobodu, zatiaľ čo Býk by ho chcel vlastniť a snaží sa ho spútať.  
... s Kozorožcom 
Býk je ku Kozorožcovi priťahovaný fyzicky aj duševne. Tento vzťah môže byť veľmi zmyselný, pretože Býk sa dokáže Kozorožcovi dostať pod kožu. Silná vzájomná príťažlivosť, dokonalé spojenie.  
... s Vodnárom 
Býk je založený materiálne, Vodnár duchovne. Sú úplne odlišní v názoroch, plánoch i túžbach. Býk túži po telesnej súhre, Vodnár po duševnej. Pre trvalý vzťah je táto kombinácia absolútne nevhodná. 
... s Rybami 
Býk je vyrovnaný, Ryby sú nevyspytateľné a náladové. Rybám tento vzťah vyhovuje, lebo v Býkovi nachádzajú oporu, ale Býk môže niektoré vlastnosti Rýb len veľmi ťažko pochopiť. Tento vzťah môže byť nežný a romantický, ale jeho perspektíva závisí predovšetkým na Býkovi.

BLÍŽENCI v spojení... 
...s Baranom 
Obaja sú aktívni a nepokojní a láka ich dobrodružstvo, takže v tomto vzťahu môžu nájsť dynamiku a vzrušenie. Či bude trvalý, závisí len od toho, čo od vzťahu očakávajú.  
...s Býkom 
Pokoj a vyrovnanosť Býka začnú pravdepodobne aktívnych a nepokojných Blížencov skôr či neskôr nudiť. Môžu si síce rozumieť po duševnej i telesnej stránke, ale pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Blížencami 
Telesne i duševne sa obaja priťahujú, keďže majú rovnaký temperament i názory, výborne sa k sebe hodia a ich vzťah môže byť plný fantázie a dobrodružstiev. Jediné nebezpečenstvo tohto vzťahu je v ich nepokoji a nestálosti. 
... s Rakom 
Blíženci berú lásku ako vzrušujúcu hru, zatiaľ čo Rak ju berie smrteľne vážne. Blíženci túžia po zmene, Rak túži po istote. Sú veľmi  protikladní a ich vzťah býva prinajmenšom rizikový. 
... s Levom 
Vzájomne si vyhovujú v spoločenskom živote a tiež i v sexuálnej oblasti, kde môžu využiť svoju fantáziu. Obaja majú zmysel pre hru a vzrušenie, preto tento vzťah môže byť obojstranne vyhovujúci. 
... s Pannou 
Panna väčšinou pripadá Blížencom nudná a príliš praktická, čo je protikladom ich fantázie a vnútorného nepokoja. Panna je zdržanlivá, Blíženci nepoznajú zábrany. Vzťah medzi nimi je bez dlhodobej perspektívy. 
... s Váhami 
Tu vzniká veľká vzájomná príťažlivosť. Obaja majú sklon k zmenám, nie sú príliš žiarliví, majú zmysel pre spoločenský život i umenie a dokážu jeden druhému pomáhať. Tvoria príťažlivý pár a sú vhodnými partnermi. 
... so Škorpiónom 
Blíženci túžia po zmene a sú nestáli, Škorpión je oddaný a nedôverčivý. Tento vzťah môže byť len krátkodobým sexuálnym dobrodružstvom, v dlhodobom vzťahu by však dochádzalo k hádkam a obojstrannému utrpeniu. 
... so Strelcom 
Obaja majú radi slobodu, radi cestujú, sú neúnavní a radi skúšajú nové veci. Ich vzájomný vzťah býva vášnivý a dobrodružný. Ak dokážu prekonať i každodenné problémy, ktoré obaja nenávidia, môže to byť úspešné spojenie.  
... s Kozorožcom 
Kozorožec je pre dynamických a liberálnych Blížencov príliš opatrný a konzervatívny. Dokážu ho rešpektovať, časom sa však pravdepodobne začnú v jeho spoločnosti nudiť. Trvalý vzťah vydrží len vo výnimočných prípadoch. 
... s Vodnárom 
Vodnár má veľkú fantáziu, čo je pre Blížencov veľmi príťažlivé. Obaja majú radi zmenu, cestovanie, dobrodružstvo a neobyčajné veci. Naviac nekonvenčný a nezávislý Vodnár Blížencov neobmedzuje, pretože to sám neznáša. Môžu vytvoriť ideálny pár. 
... s Rybami 
Precitlivené Ryby s potrebou spolupatričnosti sú pre nepokojných Blížencov, túžiacich po nových zážitkoch nevhodné pre dlhodobý vzťah. Môže medzi nimi vzniknúť citová náklonnosť, ale trvalý vzťah je rizikový.

RAK v spojení... 
...s Baranom 
Tento vzťah môže byť romantický, ale málokedy je trvalý. Aktívny a dobrodružný Baran je pre rodinne založeného Raka príliš nespútaný. Baran tiež provokuje Rakovu žiarlivosť a môže ho i citovo zraniť. Pre trvalý vzťah býva potrebná veľká tolerancia. 
...s Býkom 
Vyrovnaný Býk dokáže pochopiť náladovosť Raka a vzájomne si pomáhajú. Sú podobne založení rodinne i materálne, dokážu získať spoločne zabezpečenie i spoločenské postavenie a vytvoriť úspešný a príjemný vzťah. 
... s Blížencami 
Blíženci berú lásku ako vzrušujúcu hru, zatiaľ čo Rak ju berie smrteľne vážne. Blíženci túžia po zmene, Rak túži po istote a Blíženci uňho provokujú žiarlivosť. Sú veľmi  protikladní a ich vzťah býva prinajmenšom rizikový. 
... s Rakom 
Sú rovnako citovo a rodinne založení a veľmi podobní a fyzicky i duševne sa veľmi priťahujú, ale obaja sú trochu neistí a potrebujú oporu. Ich vzťah môže byť harmonický, ale vyžaduje od oboch silu a trpezlivosť. 
... s Levom 
Ich vzťah býva na začiatku prudký a vášnivý, neskôr plný porozumenia. Lev sa naviac pokúša dať Rakovi pocit bezpečia, za čo sa mu Rak odvďačí zbožňujúcim obdivom, ktorý Lev potrebuje.  
... s Pannou 
Začiatok tohto vzťahu môže byť ťažký, keďže obaja sú zdržanliví a uzavretí. Ak však prekonajú túto stránku, môže byť ich vzťah príjemný. Panna mu dodá praktickosť a Rak citovosť.  
... s Váhami 
V spoločnosti Váh sa citovo založený Rak môže cítiť neisto. Naviac ich predstavy o živote i túžby sú zväčša veľmi rozdielne. Láska medzi nimi je možná, trvalý vzťah však príliš rizikový. 
... so Škorpiónom 
Rak potrebuje vnútornú silu Škorpióna, zatiaľ čo Škorpión oceňuje jeho stálosť a to, že mu Rak nedáva príčinu k žiarlivosti. Rozumejú si i po citovej stránke a môžu vytvoriť ideálny vzťah. 
... so Strelcom 
Strelec je príliš slobodymilovný a dobrodružný pre stabilného a rodinne založeného Raka. Ich ciele a túžby sú protikladné. Tento vzťah bude Strelca čoskoro nudiť a Raka môže naopak zraniť. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Kozorožcom 
S Kozorožcom sa Rak zhoduje v názoroch na peniaze, na prácu i zábavu, je tu však riziko, že uzavretý Kozorožec nedokáže poskytnúť Rakovi také city, aké by Rak potreboval a niekedy môže Raka neúmyselne zraňovať svojím chladným prístupom. 
... s Vodnárom 
Spojenie Raka s nezávislým Vodnárom nie je nikdy dlhodobé, pretože Vodnár sa snaží vyhnúť všetkým záväzkom, zatiaľ čo Rak potrebuje zázemie a túži po rodine. Naviac Vodnár je absolútne nekonvenčný a Rak má naopak vzťah k tradíciám. 
... s Rybami 
Obaja sú citovo založení, idealistickí, vnímaví. Ich stretnutie v nich môže vyvolávať pocit, že sú pre seba stvorení. Dobrá perspektíva, avšak je na Rakovi, aby tento vzťah riadil, lebo Ryby sa mu môžu často vyšmyknúť z rúk.

LEV v spojení... 
...s Baranom 
V Baranovi nachádza Lev rovnaký oheň, aký je v ňom samotnom. Ak sú obaja schopní komunikovať, tolerovať si nezávislosť a prejavovať obdiv, môže to byť obojstranne prospešný a vyrovnaný vzťah. 
...s Býkom 
Pre trvalý vzťah sú obaja príliš tvrdohlaví, obaja chcú mať hlavné slovo a naviac, Býk má rád svoj pokoj a Lev chce byť neustále v centre pozornosti. Búrlivé a problematické partnerstvo s malou perpektívou. 
... s Blížencami 
Vzájomne si vyhovujú v spoločenskom živote a tiež i v sexuálnej oblasti, kde môžu využiť svoju fantáziu. Obaja majú zmysel pre hru a vzrušenie, preto tento vzťah môže byť obojstranne vyhovujúci. 
... s Rakom 
Ich vzťah býva na začiatku prudký a vášnivý, neskôr plný porozumenia. Lev sa naviac pokúša dať Rakovi pocit bezpečia, za čo sa mu Rak odvďačí zbožňujúcim obdivom, ktorý Lev potrebuje.  
... s Levom 
Tento vzťah môže byť veľmi ohnivý a vzrušujúci. Obaja sú romantickí, vyhovujú si po sexuálnej stránke, majú podobné túžby. Jediným problémom je, že chcú byť obaja v cenre pozornosti, čo môže viesť k súperivosti. Ak však dokážu dať priestor i tomu druhému, môžu vytvoriť ideálny pár. 
... s Pannou 
Lev potrebuje byť obdivovaný, čo mu kritická Panna nikdy neposkytne. Panna je praktická, uzavretá a šetrná, Lev je veľkorysý, otvorený a potrebuje uznanie. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Váhami 
Láska Leva a Váh môže byť príjemná, harmonická a môžu vytvoriť atraktívny pár. Jeden druhého obdivujú, majú radi spoločenský život. Vhodné pre krátkodobý i dlhodobý vzťah. 
... so Škorpiónom 
Jeden pre druhého znamenajú jedinečnosť, vášeň, lásku spojenú s prekážkami, množstvom hádok a zmierení. V sexuálnej oblasti je ich spojenie ohňostrojom, v trvalom vzťahu však znamená problémy. Škorpión je príliš žiarlivý, čo Leva uráža a na druhej strane Lev chce Škorpióna ovládať, čo Škorpión neznáša. 
... so Strelcom 
Obaja sú vášniví, dobrodružní, extrovertní. Strelec povzbudzuje a obdivuje Leva, Lev zase oceňuje Strelcovu otvorenosť a úprimnosť. Tento vzťah môže byť veľmi šťastný a obojstranne posilňujúci. 
... s Kozorožcom 
Uzavretý a chladný Kozorožec nie je vhodným partnerom pre otvoreného a veľkorysého Leva. Tento vzťah je buď chlad alebo vášeň. Krátkodobý vzťah môže byť vzrušujúci, dlhodobý nemá perspektívu. 
... s Vodnárom 
Leva inšpiruje a fascinuje Vodnárova fantázia, zatiaľ čo Vodnár oceňuje veľkodušnosť Leva. Na druhej strane však Leva znervózňuje Vodnárova nezávislosť a Vodnára zase Levova túžba ovládať ho. Trvalejší vzťah potrebuje množstvo tolerancie.  
... s Rybami 
Introvertné Ryby sú absolútnym opakom extrovertného Leva a ich láska býva niekedy plná zábran. Počiatočná príťažlivosť môže rýchlo prejsť v ľahostajnosť a nepochopenie. Ťažké a komplikované spojenie, pre trvalý vzťah sa nehodia.

PANNA v spojení... 
...s Baranom 
Môžu ich spájať intelektuálne záujmy. Panna obdivuje Baranovu odvahu a Barana zase fascinuje zdržanlivosť Panny. Trvalý vzťah však vydrží len málokedy a ak, tak je viac založený na priateľstve než na vášni. 
...s Býkom 
Približovanie sa jedného k druhému môže v tomto prípade trvať trochu dlhšie vzhľadom k zdržanlivosti Panny a nerozhodnosti Býka. Avšak trvalý vzťah môže byť veľmi perspektívny, najmä po materiálnej stránke. 
... s Blížencami 
Panna väčšinou pripadá Blížencom nudná a príliš praktická, zatiaľ čo Blíženci sa zdajú pre Pannu nepraktickí a nestáli. Panna je zdržanlivá, Blíženci nepoznajú zábrany. Vzťah medzi nimi je bez dlhodobej perspektívy. 
... s Rakom 
Začiatok tohto vzťahu môže byť ťažký, keďže obaja sú zdržanliví a uzavretí. Ak však prekonajú túto stránku, môže byť ich vzťah príjemný. Panna mu dodá praktickosť a Rak citovosť.  
... s Levom 
Lev potrebuje byť obdivovaný, čo mu kritická Panna nikdy neposkytne. Panna je praktická, uzavretá a šetrná, Lev je veľkorysý, otvorený a potrebuje uznanie. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Pannou 
Obaja sú zdržanliví, praktickí, analytickí a kritickí. Majú rovnaké hodnoty a obaja sú stáli v láske. Môžu vytvoriť pevný a trvalý zväzok. 
... s Váhami 
Tento vzťah má praktický základ a môže byť trvalý, problémom však bude rozdielne chovanie, ktoré môže partnera znervózňovať. Pre Pannu sú Váhy priveľmi uvoľnené a Panna naopak pripadá Váham priveľmi zdržanlivá. 
... so Škorpiónom 
Škorpión sa snaží v Panne prebudiť vášeň a Panna chce naopak utlmiť jeho oheň. Tento vzťah môže byť nádherným vzplanutím, Škorpióna si však Panna udrží len vtedy, ak bude ochotná robiť kompromisy. 
... so Strelcom 
Strelcova aktivita a netrpezlivosť je pre Pannu neúnosná, Strelec zase nedokáže pochopiť zdržanlivosť a utiahnutosť Panny. Pannu rozčuľuje nepraktickosť Strelca, Strelec neznáša puntičkárstvo Panny. Sú príliš rozdielni, pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Kozorožcom 
Stály a vyrovnaný vzťah. Navzájom sa priťahujú, ich hodnoty a predstavy sú si veľmi blízke. Obaja sú praktickí a žijú intenzívnym duchovným životom. Môžu vytvoriť trvalý harmonický vzťah. 
... s Vodnárom 
Obaja pokladajú lásku skôr za duševný vzťah, než za fyzické spojenie, preto si v tejto oblasti rozumejú. V iných oblastiach sú však úplne odlišní, takže je to spojenie vhodné pre priateľstvo alebo krátkodobý vzťah. Trvalý vzťah by bol veľmi ťažký. 
... s Rybami 
Pre praktickú Pannu znamená láska pocit istoty, pre Ryby je naopak romantickým príbehom a základom života. Láska Panny je príliš zdržanlivá a obyčajná pre neskutočnú predstavu lásky zasnených Rýb. Trvalý vzťah býva poznačený veľkými komplikáciami.

VÁHY v spojení... 
...s Baranom 
Baran a Váhy sa fyzicky veľmi priťahujú, naviac Váhy sa dokážu prispôsobiť a prenechajú Baranovi rozhodovanie. Tento vzťah má veľmi dobrú perspektívu. 
...s Býkom 
Vyhovujú si po spoločenskej stránke a vzájomne si pomáhajú. Váhy sa dokážu postarať o Býka a vyhovuje im Býkov pokoj a vyrovnanosť. Môžu vytvoriť trvalý a harmonický vzťah, ak Býk prehltne občasné flirtovanie Váh. 
... s Blížencami 
Tu vzniká veľká vzájomná príťažlivosť. Obaja majú sklon k zmenám, nie sú príliš žiarliví, majú zmysel pre spoločenský život i umenie a dokážu jeden druhému pomáhať. Tvoria príťažlivý pár a sú vhodnými partnermi. 
... s Rakom 
V spoločnosti Váh sa citovo založený Rak môže cítiť neisto. Naviac ich predstavy o živote i túžby sú zväčša veľmi rozdielne. Láska medzi nimi je možná, trvalý vzťah však príliš rizikový. 
... s Levom 
Láska Leva a Váh môže byť príjemná, harmonická a môžu vytvoriť atraktívny pár. Jeden druhého obdivujú, majú radi spoločenský život. Vhodné pre krátkodobý i dlhodobý vzťah. 
... s Pannou 
Tento vzťah má praktický základ a môže byť trvalý, problémom však bude rozdielne chovanie, ktoré môže partnera znervózňovať. Pre Pannu sú Váhy priveľmi uvoľnené a Panna naopak pripadá Váham priveľmi zdržanlivá. 
... s Váhami 
Obaja milujú spoločenský život, majú dobrý vkus, lásku k harmónii a umeniu a tvoria elegantný pár. Pre trvalejší vzťah je však potrebná u oboch väčšia zodpovednosť a cit pre každodenný praktický život 
... so Škorpiónom 
Vzťah Váh a Škorpióna prináša nové zážitky, veľa spôsobov lásky a je medzi nimi veľká príťažlivosť. Váhy sú prispôsobivé a nechajú Škorpióna vládnuť, oddaný a žiarlivý Škorpión však nezvláda drobné flirty Váh, z čoho môžu prameniť hádky.Ich vzťah je vášnivý a búrlivý. 
... so Strelcom 
Vzťah Váh a Strelca je plný dobrodružstiev a zábavy, čo obom vyhovuje. Ani jeden z nich však nemá zmysel pre stereotypný život a každodenné povinnosti, preto v tejto oblasti môžu nastať problémy. Ak ich však prekonajú, sú vyhliadky na trvalý vzťah veľmi dobré. 
... s Kozorožcom 
Kozorožec je k Váham silne priťahovaný, Váhy zase obdivujú jeho zodpovednosť a vzťah k financiám. Môžu vytvoriť dlhodobý vzťah s pocitom istoty, ak Váham nebude vadiť Kozorožcova uzavretosť a Kozorožcovi zmysel Váh pre spoločenské zábavy. 
... s Vodnárom 
Obaja obľubujú spoločenský život a majú veľa priateľov. Aj v sexuálnej oblasti si rozumejú výborne. Váhy sa nesnažia spútať nezávislého Vodnára a Vodnár naopak toleruje ich drobné flirty. Ideálny pár, úspešný trvalý vzťah. 
... s Rybami 
Ryby sú rovnako citovo založené ako Váhy, ani jeden z nich však nedokáže mať vo vzťahu pevnejšiu ruku, čím sa napokon stane, že každý žije vo svojom vlastnom svete. Pre trvalý vzťah je toto spojenie nestabilné a zložité.

ŠKORPIÓN v spojení... 
...s Baranom 
Obaja sú aktívni a tento vzťah môže byť plný vzrušujúcich a krkolomne odvážnych  dobrodružstiev. Pre vzťah so Škorpiónom dokáže Baran i zmeniť svoj život. Obaja sú však žiarliví a tvrdohlaví a ak si i vzťah udržia, býva veľmi nekonvenčný. 
...s Býkom 
Tento vzťah môže byť veľmi vášnivý a divoký, Škorpión však obvykle od Býka žiada viac, než mu Býk môže poskytnúť. Majú však obaja veľmi silné city a dokážu si byť verní. Trvalý vzťah je však možný len pri vzájomnej tolerancii. 
... s Blížencami 
Blíženci túžia po zmene a sú nestáli, Škorpión je oddaný a nedôverčivý. Tento vzťah môže byť len krátkodobým sexuálnym dobrodružstvom, v dlhodobom vzťahu by však dochádzalo k hádkam a obojstrannému utrpeniu. 
... s Rakom 
Rak potrebuje vnútornú silu Škorpióna, zatiaľ čo Škorpión oceňuje jeho stálosť a to, že mu Rak nedáva príčinu k žiarlivosti. Rozumejú si i po citovej stránke a môžu vytvoriť ideálny vzťah. 
... s Levom 
Jeden pre druhého znamenajú jedinečnosť, vášeň, lásku spojenú s prekážkami, množstvom hádok a zmierení. V sexuálnej oblasti je ich spojenie ohňostrojom, v trvalom vzťahu však znamená problémy. Škorpión je príliš žiarlivý, čo Leva uráža a na druhej strane Lev chce Škorpióna ovládať, čo Škorpión neznáša. 
... s Pannou 
Škorpión sa snaží v Panne prebudiť vášeň a Panna chce naopak utlmiť jeho oheň. Tento vzťah môže byť nádherným vzplanutím, Škorpióna si však Panna udrží len vtedy, ak bude ochotná robiť kompromisy. 
... s Váhami 
Vzťah Váh a Škorpióna prináša nové zážitky, veľa spôsobov lásky a je medzi nimi veľká príťažlivosť. Váhy sú prispôsobivé a nechajú Škorpióna vládnuť, oddaný a žiarlivý Škorpión však nezvláda drobné flirty Váh, z čoho môžu prameniť hádky.Ich vzťah je vášnivý a búrlivý. 
... so Škorpiónom 
Obaja sú vášniví, oddaní, verní i žiarliví, dokážu však navzájom pochopiť svoje pocity i najtemnejšie stránky a túžby. Ich intuícia dokáže odhaliť najtajnejšie túžby toho druhého a pochopiť jeho jednanie. Privlastnia si jeden druhého, dokážu vytvoriť hlboký, vášnivý a oddaný vzťah a väčšinou toho druhého nikdy nezradia. 
... so Strelcom 
Škorpión je pre Strelca tajomný a príťažlivý, Strelec zase fascinuje Škorpióna svojou neskutočnou úprimnosťou. Problém je v tom, že Škorpión chce Strelca vlastniť a Strelec naopak je veľmi slobodymilovný, čo bude v trvalom vzťahu spôsobovať hádky. 
... s Kozorožcom 
Obaja sú ctižiadostiví a obaja sú silnými osobnosťami, preto sa dokážu navzájom pochopiť. Taktiež obaja túžia privlastniť si toho druhého, čím môže vzniknúť trvalý a pevný vzťah. 
... s Vodnárom 
Vodnár je pre Škorpióna príliš nezávislý a Škorpión zase pre Vodnára príliš vlastnícky. Môžu spolu zažívať silné vzrušenie a vášeň,ale ich rozdielne povahy a odlišné predstavy lásky nie sú vhodné pre trvalý vzťah. 
... s Rybami 
Ryby sa môžu na Škorpióna spoľahnúť a využívajú jeho ochranné krídla, zatiaľ čo Škorpióna fascinuje ich fantázia. Rybám nevadí, že si ich Škorpión privlastní a Škorpión oceňuje, že to chápu ako jeho prejav lásky. Láska i trvalý vzťah sú veľmi perspektívne. 

STRELEC v spojení... 
...s Baranom 
Vzťah je plný duševného porozumenia, ale i telesnej príťažlivosti a Baran sa dokáže do Strelca beznádejne zamilovať. Ich spoločný nepokoj a radosť zo života dáva predpoklad na šťastné spojenie. 
...s Býkom 
V tomto vzťahu je silná telesná príťažlivosť, ale pre trvalý vzťah to nie je vhodné spojenie. Strelec je nezávislý a miluje slobodu, zatiaľ čo Býk by ho chcel vlastniť a snaží sa ho spútať.  
... s Blížencami 
Obaja majú radi slobodu, radi cestujú, sú neúnavní a radi skúšajú nové veci. Ich vzájomný vzťah býva vášnivý a dobrodružný. Ak dokážu prekonať i každodenné problémy, ktoré obaja nenávidia, môže to byť úspešné spojenie.  
... s Rakom 
Strelec je príliš slobodymilovný a dobrodružný pre stabilného a rodinne založeného Raka. Ich ciele a túžby sú protikladné. Tento vzťah bude Strelca čoskoro nudiť a Raka môže naopak zraniť. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Levom 
Obaja sú vášniví, dobrodružní, extrovertní. Strelec povzbudzuje a obdivuje Leva, Lev zase oceňuje Strelcovu otvorenosť a úprimnosť. Tento vzťah môže byť veľmi šťastný a obojstranne posilňujúci. 
... s Pannou 
Strelcova aktivita a netrpezlivosť je pre Pannu neúnosná, Strelec zase nedokáže pochopiť zdržanlivosť a utiahnutosť Panny. Pannu rozčuľuje nepraktickosť Strelca, Strelec neznáša puntičkárstvo Panny. Sú príliš rozdielni, pre trvalý vzťah sa nehodia.  
... s Váhami 
Vzťah Váh a Strelca je plný dobrodružstiev a zábavy, čo obom vyhovuje. Ani jeden z nich však nemá zmysel pre stereotypný život a každodenné povinnosti, preto v tejto oblasti môžu nastať problémy. Ak ich však prekonajú, sú vyhliadky na trvalý vzťah veľmi dobré. 
... so Škorpiónom 
Škorpión je pre Strelca tajomný a príťažlivý, Strelec zase fascinuje Škorpióna svojou neskutočnou úprimnosťou. Problém je v tom, že Škorpión chce Strelca vlastniť a Strelec naopak je veľmi slobodymilovný, čo bude v trvalom vzťahu spôsobovať hádky. 
... so Strelcom 
Obaja sú nezávislí, radi športujú a majú radi prírodu a zvieratá. Radi cestujú a milujú dobrodružstvo. Naviac sa neobmedzujú, pretože obaja potrebujú slobodu. Pokiaľ ide o lásku, toto spojenie je ideálne, ovšem môžu nastať problémy v každodennom živote, pretože ani jeden v tomto vzťahu nemá rád stereotyp a záväzky. 
... s Kozorožcom 
Otvorenosť a priamosť Strelca môže vydesiť uzavretého a opatrného Kozorožca. Kozorožec je naviac šetrný a má vzťah k peniazom, zatiaľ čo pre bezstarostného Strelca sú len prostriedkom k slobode a dobrodružstvu a vôbec nepozná ich hodnotu. Trvalý vzťah vedie k obojstrannej nespokojnosti. 
... s Vodnárom 
Vodnár netúži po pevnom zväzku a Strelec taktiež potrebuje slobodu. Ani jeden z nich nie je žiarlivý a nesnaží sa toho druhého ovládať. Majú radi dobrodružstvo a veľkú fantáziu a sú voči sebe tolerantní, takže môžu vytvoriť príjemný nekonvenčný vzťah. 
... s Rybami 
Strelec vyslovene trpí ľútostivosťou a precitlivenosťou Rýb, Ryby zase zraňuje Strelcova úprimnosť a otvorenosť, ako i jeho nezávislosť. Ani jeden nemôže poskytnúť tomu druhému to, čo potrebuje. Pre trvalý vzťah sa nehodia.

KOZOROŽEC v spojení... 
...s Baranom 
Baran je energický, Kozorožec opatrný. Spočiatku môže tento protiklad fungovať v zmysle vzájomného dopĺňania, pravdepodobne však Baranovi nebude stačiť. Hoci je schopný prebudiť v Kozorožcovi vášeň, tento vzťah je skôr lepší pre podnikanie a priateľstvo, ako pre partnerský vzťah. 
...s Býkom 
Býk je ku Kozorožcovi priťahovaný fyzicky aj duševne. Tento vzťah môže byť veľmi zmyselný, pretože Býk sa dokáže Kozorožcovi dostať pod kožu. Silná vzájomná príťažlivosť, dokonalé spojenie.  
... s Blížencami 
Kozorožec je pre dynamických a liberálnych Blížencov príliš opatrný a konzervatívny. Dokážu ho rešpektovať, časom sa však pravdepodobne začnú v jeho spoločnosti nudiť. Trvalý vzťah vydrží len vo výnimočných prípadoch. 
... s Rakom 
S Kozorožcom sa Rak zhoduje v názoroch na peniaze, na prácu i zábavu, je tu však riziko, že uzavretý Kozorožec nedokáže poskytnúť Rakovi také city, aké by Rak potreboval a niekedy môže Raka neúmyselne zraňovať svojím chladným prístupom. 
... s Levom 
Uzavretý a chladný Kozorožec nie je vhodným partnerom pre otvoreného a veľkorysého Leva. Tento vzťah je buď chlad alebo vášeň. Krátkodobý vzťah môže byť vzrušujúci, dlhodobý nemá perspektívu. 
... s Pannou 
Stály a vyrovnaný vzťah. Navzájom sa priťahujú, ich hodnoty a predstavy sú si veľmi blízke. Obaja sú praktickí a žijú intenzívnym duchovným životom. Môžu vytvoriť trvalý harmonický vzťah. 
... s Váhami 
Kozorožec je k Váham silne priťahovaný, Váhy zase obdivujú jeho zodpovednosť a vzťah k financiám. Môžu vytvoriť dlhodobý vzťah s pocitom istoty, ak Váham nebude vadiť Kozorožcova uzavretosť a Kozorožcovi zmysel Váh pre spoločenské zábavy. 
... so Škorpiónom 
Obaja sú ctižiadostiví a obaja sú silnými osobnosťami, preto sa dokážu navzájom pochopiť. Taktiež obaja túžia privlastniť si toho druhého, čím môže vzniknúť trvalý a pevný vzťah. 
... so Strelcom 
Otvorenosť a priamosť Strelca môže vydesiť uzavretého a opatrného Kozorožca. Kozorožec je naviac šetrný a má vzťah k peniazom, zatiaľ čo pre bezstarostného Strelca sú len prostriedkom k slobode a dobrodružstvu a vôbec nepozná ich hodnotu. Trvalý vzťah vedie k obojstrannej nespokojnosti. 
... s Kozorožcom 
Majú rovnaké túžby, sny, plány i hodnoty, ale obaja sú rovnako tvrdohlaví, preto úspešný vzťah môže vzniknúť len vtedy, ak sa dokážu jeden druhému prispôsobiť. Je potrebná i veľká dávka tolerancie, keďže sú obaja ctižiadostiví. Na druhej strane ich vzťah vzhľadom na ich cieľavedomosť a šetrnosť môže byť prosperujúci. 
... s Vodnárom 
Láska a milostné vzplanutie môže obom dodať nový elán a vzrušenie, ale pravdepodobne sa čoskoro zmení na priateľstvo, pretože výstredný Vodnár je pre konzervatívneho Kozorožca príliš neviazaný. Vodnár zase nemôže pochopiť zdržanlivosť Kozorožca. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Rybami 
Intuitívne Ryby dokážu vidieť Kozorožcovi až na dno duše, Kozorožec zase vie, ako si u Rýb vybojovať úctu a dať im pocit istoty. Sú síce charakterovo rozdielni, dokážu si však poskytnúť to, čo potrebujú.

VODNÁR v spojení... 
...s Baranom 
Môžu nájsť hlboké porozumenie za predpokladu, že bude Baran taktne pristupovať k citlivému a zasnenému Vodnárovi. Ich vzťah môže oboch obohacovať a môže byť trvalý, plný dobrodružstiev, neobyčajný a obojstranne posilňujúci. 
...s Býkom 
Býk je založený materiálne, Vodnár duchovne. Sú úplne odlišní v názoroch, plánoch i túžbach. Býk túži po telesnej súhre, Vodnár po duševnej. Pre trvalý vzťah je táto kombinácia absolútne nevhodná. 
... s Blížencami 
Vodnár má veľkú fantáziu, čo je pre Blížencov veľmi príťažlivé. Obaja majú radi zmenu, cestovanie, dobrodružstvo a neobyčajné veci. Naviac nekonvenčný a nezávislý Vodnár Blížencov neobmedzuje, pretože to sám neznáša. Môžu vytvoriť ideálny pár. 
... s Rakom 
Spojenie Raka s nezávislým Vodnárom nie je nikdy dlhodobé, pretože Vodnár sa snaží vyhnúť všetkým záväzkom, zatiaľ čo Rak potrebuje zázemie a túži po rodine. Naviac Vodnár je absolútne nekonvenčný a Rak má naopak vzťah k tradíciám. 
... s Levom 
Leva inšpiruje a fascinuje Vodnárova fantázia, zatiaľ čo Vodnár oceňuje veľkodušnosť Leva. Na druhej strane však Leva znervózňuje Vodnárova nezávislosť a Vodnára zase Levova túžba ovládať ho. Trvalejší vzťah potrebuje množstvo tolerancie.  
... s Pannou 
Obaja pokladajú lásku skôr za duševný vzťah, než za fyzické spojenie, preto si v tejto oblasti rozumejú. V iných oblastiach sú však úplne odlišní, takže je to spojenie vhodné pre priateľstvo alebo krátkodobý vzťah. Trvalý vzťah by bol veľmi ťažký. 
... s Váhami 
Obaja obľubujú spoločenský život a majú veľa priateľov. Aj v sexuálnej oblasti si rozumejú výborne. Váhy sa nesnažia spútať nezávislého Vodnára a Vodnár naopak toleruje ich drobné flirty. Ideálny pár, úspešný trvalý vzťah. 
... so Škorpiónom 
Vodnár je pre Škorpióna príliš nezávislý a Škorpión zase pre Vodnára príliš vlastnícky. Môžu spolu zažívať silné vzrušenie a vášeň,ale ich rozdielne povahy a odlišné predstavy lásky nie sú vhodné pre trvalý vzťah. 
... so Strelcom 
Vodnár netúži po pevnom zväzku a Strelec taktiež potrebuje slobodu. Ani jeden z nich nie je žiarlivý a nesnaží sa toho druhého ovládať. Majú radi dobrodružstvo a veľkú fantáziu a sú voči sebe tolerantní, takže môžu vytvoriť príjemný nekonvenčný vzťah. 
... s Kozorožcom 
Láska a milostné vzplanutie môže obom dodať nový elán a vzrušenie, ale pravdepodobne sa čoskoro zmení na priateľstvo, pretože výstredný Vodnár je pre konzervatívneho Kozorožca príliš neviazaný. Vodnár zase nemôže pochopiť zdržanlivosť Kozorožca. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Vodnárom 
Obaja majú veľkú fantáziu, sú nezávislí, priťahujú sa fyzicky i duševne a navzájom sa inšpirujú. Majú rovnaké ciele a túžby a obaja sú rovnako citliví. Naviac majú spoločné záujmy, takže môžu vytvoriť obojstranne obohacujúci vzťah. 
... s Rybami 
Na začiatku môže byť pocit, že našli spriaznenú dušu. Citlivé Ryby sa však neustále dožadujú dôkazov lásky, zatiaľ čo nezávislý Vodnár sa v tomto vzťahu cíti ako otrok. Láska môže byť vzrušujúca, ale trvalý vzťah býva problematický.

RYBY v spojení... 
...s Baranom 
Spočiatku môže byť toto spojenie romantické, tajomné a plné fantázie, ale sú príliš rozdielni a ich temperament je úplne odlišný. Vhodnejšie pre krátkodobý vzťah, trvalejšie spolužitie býva veľmi komplikované.  
...s Býkom 
Býk je vyrovnaný, Ryby sú nevyspytateľné a náladové. Rybám tento vzťah vyhovuje, lebo v Býkovi nachádzajú oporu, ale Býk môže niektoré vlastnosti Rýb len veľmi ťažko pochopiť. Tento vzťah môže byť nežný a romantický, ale jeho perspektíva závisí predovšetkým na Býkovi. 
... s Blížencami 
Precitlivené Ryby s potrebou spolupatričnosti sú pre nepokojných Blížencov, túžiacich po nových zážitkoch nevhodné pre dlhodobý vzťah. Môže medzi nimi vzniknúť citová náklonnosť, ale trvalý vzťah je rizikový. 
... s Rakom 
Obaja sú citovo založení, idealistickí, vnímaví. Ich stretnutie v nich môže vyvolávať pocit, že sú pre seba stvorení. Dobrá perspektíva, avšak je na Rakovi, aby tento vzťah riadil, lebo Ryby sa mu môžu často vyšmyknúť z rúk. 
... s Levom 
Introvertné Ryby sú absolútnym opakom extrovertného Leva a ich láska býva niekedy plná zábran. Počiatočná príťažlivosť môže rýchlo prejsť v ľahostajnosť a nepochopenie. Ťažké a komplikované spojenie, pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Pannou 
Pre praktickú Pannu znamená láska pocit istoty, pre Ryby je naopak romantickým príbehom a základom života. Láska Panny je príliš zdržanlivá a obyčajná pre neskutočnú predstavu lásky zasnených Rýb. Trvalý vzťah býva poznačený veľkými komplikáciami. 
... s Váhami 
Ryby sú rovnako citovo založené ako Váhy, ani jeden z nich však nedokáže mať vo vzťahu pevnejšiu ruku, čím sa napokon stane, že každý žije vo svojom vlastnom svete. Pre trvalý vzťah je toto spojenie nestabilné a zložité. 
... so Škorpiónom 
Ryby sa môžu na Škorpióna spoľahnúť a využívajú jeho ochranné krídla, zatiaľ čo Škorpióna fascinuje ich fantázia. Rybám nevadí, že si ich Škorpión privlastní a Škorpión oceňuje, že to chápu ako jeho prejav lásky. Láska i trvalý vzťah sú veľmi perspektívne.  
... so Strelcom 
Strelec vyslovene trpí ľútostivosťou a precitlivenosťou Rýb, Ryby zase zraňuje Strelcova úprimnosť a otvorenosť, ako i jeho nezávislosť. Ani jeden nemôže poskytnúť tomu druhému to, čo potrebuje. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 
... s Kozorožcom 
Intuitívne Ryby dokážu vidieť Kozorožcovi až na dno duše, Kozorožec zase vie, ako si u Rýb vybojovať úctu a dať im pocit istoty. Sú síce charakterovo rozdielni, dokážu si však poskytnúť to, čo potrebujú. 
... s Vodnárom 
Na začiatku môže byť pocit, že našli spriaznenú dušu. Citlivé Ryby sa však neustále dožadujú dôkazov lásky, zatiaľ čo nezávislý Vodnár sa v tomto vzťahu cíti ako otrok. Láska môže byť vzrušujúca, ale trvalý vzťah býva problematický. 
... s Rybami 
Ich vzájomné porozumenie je veľmi intenzívne, ich city sú podobné, dokážu pochopiť svoje najskrytejšie túžby. V tomto prípade však môže byť podobnosť negatívna, pretože Ryby sú veľmi senzitívne a z nedostatku silnejšieho partnera skôr či neskôr tento vzťah bude pre nich nedostačujúci. 

Túto doménu prevádzkuje WildWeb - všetky práva vyhradené 
Copyright (c) 1999-2015  WildWeb